Antradienis, 2024-07-16, 16:36
Welcome, Guest | RSS
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Penkto akto pagrindiniai kvestai

 

Hope Burns Bright – jei padėjote Voverėms

 1. Zoltanas – pasikalbėkite su Zoltanu ir jis papasakos apie bėglius kuriuos reikia palydėti. Eikit į Vizimą.
 2. Bėgliai – sutiksit Zoltaną senajame Vizime.
 3. Kita grupė – pagal žemėlapį tarp pastatų rasite pirmąją grupę pabėgėlių.
 4. Ligoninės ribos – sekanti grupė lygiagrečiam skersgatvyj.
 5. Striga – kai įeisit į ligoninę, atbėgs sargybinis ir pasakys jog prie bokšto buvo pastebėta striga.
 6. Pas Šani – įveikit mutantą. Tai ne striga...
 7. Gynyba – grįžkit į ligoninę. Po pokalbio su Šani į ligoninę įsiverš Ordino vadas ir sumanys pribaigti sužeistuosius. Jums teks ginti ligoninę.
 8. Ordino riteriai – susidoroję su tais viduje, turėsit sudorot ir tuos lauke.
 9. Toruvielės kommando – lauke sutiksit Toruvielę. Padėkite jai.
 10. Pakvietimas – sekit paskui ją į slaptavietę.
 11. Pokalbis su Toruviele – jei norit jos kortelės, po pokalbio su lyderiu, pasakykit, kad jums reikia pasikalbėti su Toruviele.
 12. Barikada – eikite laukan.
 13. Barikadų puolimas – pasikalbėkit su Zoltanu. Sukit dešinėn, tuomet kairėn.
 14. Yaevinno planas – vos rasit Toruvielę, ji puls pasakoti, kad Yaevinnas kažką sugalvojo ir kad galėtumėt jam padėti nukreipdami kitų riterių dėmesį (kitaip tariant parodydami jiems kokius kardus turit)
 15. Bėgliai saugūs – Yaevinn strėle perveria Raylos širdį. Net ir ji tokią turėjo. O jūs galite palikti senąją Vizimą.

 

Under a Fiery Sky – jei buvote neutralus

 1. Šani – susitikite su Zoltanu. Jis paprašys padėti Šani išsinešdinti iš Senojo Vizimo.
 2. Seselės – kai tik atsidursite Senajame Vizime, sutiksit dvi seseles. Jos paprašys padėti nueit iki ligoninės, mat iš visų pusių puola tai elfai tai žmonės.
 3. Problemos – stenkitės išvengti kovų, bet nusikratykit visų netoliese esančių. Palydėkit seseles iki galinių ligoninės durų.
 4. Ligoninė – viduje merginos pasakys jog mielai jums atsidėkos... Bet tik kai Šani nebus.
 5. Striga – po kurio laiko įlėks sargybinis ir pasakys jog prie bokšto pastebėta Striga.
 6. Pokalbis su Šani  - kai įveiksit mutantą, o tai tikrai ne striga, eikit atgal ligoninėn.
 7. Voverės – neužilgo įsiverš Voverių būrys. Teks su jais susidoroti.
 8. Riteriai – o iš kart po jų ateis riteriai. Reiks sudorot ir šiuos.
 9. Ligoninės apgulti – kaip viduj, taip ir lauke – darykit tvarką.
 10. Pas druidus – Šani paprašys palydėti ją pas druidus.
 11. Tamsus skersgatvis – su Aard ženklu pralaužkit barikadas, o ten įveikit gulius, alghoulius ir graveirus.
 12. Miesto sienos – o prie miesto sienos dar ir Cemetaurai...
 13. Šani saugi – dabar eikit pro skylę į kapinių pelkę.

 

Fire that Cleanses – jei prisidėjote prie Ordino

 1. Riterių ketinimai – Zoltanas jus iškeiks ir nupasakos padėtį – ordinas ne tik žudo voveres, bet ir civilius. Bėkit į Senąjį Vizimą.
 2. Rayla – kai pasieksit gatvę, sutiksit Raylą. Per ją Toruvielė buvo kankinama, prievartaujama ir tuomet nužudyta. Yaevinnas tiesiog sužvėrėjo. O Rayla tepasiūlo žaidimą, kas sugaus daugiau Voverių.
 3. Laimėti lažybas – reiks nutvert 20 uodegų nuo Voverių kepurių.
 4. Pokalbis su Šani – Šani jumis irgi nelabai patenkinta, bet tikis, kad atsitokėsite.
 5. Striga – po trumpo pokalbio vidun įlėks sargybinis ir pasakys jog prie bokšto pastebėta striga.
 6. Į ligoninę – susidorokit su mutantu, tai visgi ne striga. Grįžkit atgal pas Šani.
 7. Scoia‘tael užpuolimas – Voverės įlėks į ligoninę. Teks jums su jais dorotis.
 8. Apgultis – lauke reiks padaryti tą patį.
 9. Reikalinga Baltoji Rayla – sutiksite ją lauke.
 10. Pakvietimas – Rayla pakvies jus pasikalbėti į lauko būrio postą.
 11. Pokalbis su Rayla – jei norit jos kortelės, po pokalbio su vadu pasakykit, kad jums reikia pasikalbėti su Rayla.
 12. Barikada – dabar eikit lauk ir padėkit Ordinui. Sutiksite Siegfridą, kuris lieps pulti kairįjį sparną.
 13. Kitas sparnas – jums teks prasibrauti iki Raylos esančios už barikadų.
 14. Paskutinį gynybos linija – Rayla lieps pulti paskutinius būrius. Taip ir padarykit.
 15. Raylos mirtis – Yaevinnas vis vien ją nušaus ir jūs niekuo jai negalit padėti. Dabar tiesiog išeikit su Siegfridu į pelkių kapines.

 

Sweet Revenge

1.      Pėdsakas – kvestas prasideda vos įžengiat į prieplauką.

2.      Salamandra – Foltestas jums pažadėjo paramą jei įveiksit Salamandrą.

3.      Eksperimentas – kai pribaigėt mutantą, Kalksteinas paaiškins, kad monstras atėjo iš pelkių.

4.      Zoltanas (Šani arba Siegfridas) – kai įeisit į pelkes vienas iš jūsų draugų vėl imsis lydėt pabėgėlius, o jūs eisit savais keliais.

5.      Nuoroda – kai išeisite iš kriptos pelkėse, po susidorojimo su striga (Her Highness the Striga), Veleradas pasakys, kad Salamandra slepiasi senam dvare.

6.      De Wett galas – kai tik įžengsit į dvaro teritoriją, teks nusikratyt tuo grafu.

7.      Mutantė Rayla – vėliau Azar jums pademonstruos naują Raylos versiją. Ją irgi reiks sudorot.

8.      Beveik – bėkit tolyn, tolyn ir tolyn šokdami su savo plieno ar sidabro kardais. Taikykit į burtininkus pirmiausia, mat jie kviečia ifritus.

9.      Įeinant į katakombas – prie dvaro sutiksit dar priešų. Jei buvot neutralūs – jums padės Trisė. Jei jūs Ordino pusėj – Siegfridas. Jei su Voverėmis – Yaevinnas.

10.  Auka – lyskit į katakombas, jūsų bendras liks saugot jūsų užnugario mat atbėgs dar daugiau mutantų.

11.  Koščėjus – Azaras jums pasiunčia koščėjų. Reiks Swallow ir kitų naudingų. Igni neblogai.

12.  Azaro baigtis – susikovę su mutavusiais padarais galėsit stot prieš patį Azarą. Jei palikot Berengarą gyvą – jis ateis jums padėti. Jei ne – turit jo medalioną.

13.  Laivas – prie veidrodžio pamatysit kas tikrasis šio chaoso kaltininkas. Susirinkit visus grobius ir eikit laukan. Ten jus pasitiks jūsų sąjungininkas ir pakvies į laivą.

 

Her Highness the Striga

 1. Konsultacija – po pokalbio su karaliumi nelabai turėsit iš ko rinktis – tik susidorot su Striga (nuimt prakeiksmą arba...)
 2. Išdavystė – pasikalbėkit su Trise. Ji paaiškins, kad prakeiksmas tikrai pats neatsinaujino.
 3. Kraujomaišos vaisius – De Wett‘as papasakos apie Ados motiną ir Foltestą ir patars bestiją sudorot.
 4. Strigos istorija – Veleradas pasakys jog strigą matė Senajame Vizime.
 5. Karališkoji taryba – kai baigsit, patarnautojas pakvies jus į karaliaus kambarius.
 6. Sutarimas su karaliumi – eikit pas Foltestą ir pasikalbėkit visais klausimais. Jis pasiūlys pažaist kauliukais. Pamėginkit, galit laimėt nemažą sumelę. Jei laimėsit, tapsit žaidimo kauliukais legenda.
 7. Vizime – po pokalbio su karalium vėl eikit pas patarnautoją.
 8. Striga mieste – įėję į ligoninę sužinosit, kad striga pastebėta prie bokšto.
 9. Mutantas – paaiškės, kad nė velnio... Kalksteinas duos jums formule „Strigos širdis“.
 10. Tikroji striga – eikit į pelkes, o ten – į kapines. Ten yra kripta.
 11. Tėvas bėdoje – prie laužo sėdi „Desperate Father“. Jis papasakos jums apie strigą. Pasikalbėję su Veleradu įeisit vidun. Jis jus ten užrakins... Taigi, dabar pažiūrėkit į laiką, jei jau apie vidunaktį, geriausia – jau po jo, gerkit Cat, Tawny Owl ir dėl viso pikto Swallow. Jei neketinat jos pribaigt, tai gal ir neprireiks dviejų pastarųjų. Eikit prie sarkofago. Jei striga nepasirodys – dar per anksti. Palaukit jos. Jei ketinas pribaigt – sidabrinis kalavijas. Jei ne – galit bėgiot aplink tą sarkofago kambarį, bet ne už jo ribų. Ji lėta, nepavys jūsų. Jei ką – nublokškit Aard.
 12. Prakeiksmas nuimtas – jei palikot ją gyvą, pasikalbėkit ir eikit apieškot jos sarkofagą bei likusią kriptą.
 13. Įrodymas – pamenat kaip karalius sakė „jei sužinosit kas kaltas, pasakykit man ir tik man“?...
 14. Veleradas – eikit iš kriptos ir Veleradas jus apdovanos.
 15. De Wett – eidami į senąjį dvarą sutiksit De Vetą. Atiskaitykit su juo. Apieškokit jo kūną, rasit reikalingos informacijos.

 

Witchers‘ Secrets (tęsiama)

14.  Pas Azar Javed – kai išeisit iš kriptos Veleradas jums, kad Azar slepiasi senajame dvare.

15.  Salamandros šeimininkas – kai su juo susidorosite, pažiūrėkit į veidrodį...

 

Armor (tęsiama)

5. Kalvis (nykštukų, ordino arba Kalksteinas) – vienas iš kalvių galės jums padaryt šarvus, prieš tai pasikalbėkit su jais.

6. Misija – šis kvestas priklausomai nuo jūsų pasirinkto kelio aktyvuos vieną iš trijų kvestų: „Gnomish Devize“, „Magic Formula“ arba „Saint Gregory‘s Litany“.

7. Šarvo gabalėliai – jei pamiršot šarvą praeitame akte, rasit tokį patį Raven kriptoje.

8. Šarvo plokštė – Raven kriptoje pasiimkit viską kas liko iš jo šarvų. Nepaisant to, su kuria puse susidėjot, galėsit įeit per visus kalvių minėtus akmenis. Vieną rasite oloje, prie boksininko. Kitas strigos urve, trečiasis kažkur nykštukų kasykloje (jei gerai pamenu).

9. Kai viską rasit, eikit pas vieną iš kalvių. Išeikit ir įeikit iš namo kai pakalbėsit. Pakalbinkit vėl ir apsivilkit naujus šarvus... Raganiui viskas tinka.

 

Penkto akto šalutiniai kvestai

 

Berengar‘s Secret

17    Sąjungininkas – jei palikot jį gyvą, jis ateis padėt kovot su Javed. Jei ne – turit jo medalioną.

 

 Dice Poker

7. Legenda – jei įveiksit Foltestą, tapsite kauliukų žaidimo legenda.

 

Fistfight

10.    Meistras – Zdenek‘as oloje pelkėje. Kai jį įveiksit, jis pareikalaus antro šanso. Išeikit ir įeikit arba pamedituokit prie jo laužo.

11.    Kova su meistru - Nugalėkit jį dar kartą ir paimkit dantį...

12.    Meistras iš meistrų – dabar jūs geriausias kumščiuotojas Temerijoje.

 

Identity

7. Meilė – karalius Foltestas paklaus jūsų apie jūsų keistą draugystę su mergina (Šani arba Trise). Nuo jūsų atsakymo priklausys dar vienas Geralto charakterio vingis.

 

Won‘t Hurt a Bit

5. Boksininko dantis – nuneškit dantistui (jis kankintojo bokšte) Zdeneko dantį. Taip pat Cemetaur‘s Jaw, Alp Fangs ir Devourer Teeths. Jei atnešėt viską, jis jums padovanos Dwarven Sihill. Taip, tą patį iš knygų garsų sihilį.

 

Mud and Velvet

 1. Pinigai grafams – kai būsite pas karalių, prie šokančiųjų pamatysit Anoinette. Ji paprašys jos pusbroliams pelkėse nunešti pinigų.
 2. Pusbroliai – Corbin druidų oloje.
 3. Pusbroliai – Buse – pabėgėliu oloje.
 4. Pusbroliai – Ramerot irgi pabėgėlių oloje.
 5. Pusbroliai – grįžkit į miestą pas kapitoną. Jis jums sumokės. Duos 3 Dragon‘s Dreams bombas.

 

The Wraith Contract

 1. Mirties dulkės – ant skelbimų lentos yra skelbimas.
 2. Grobis – wraiths pilna Raven kriptoje. Grobį nuneškite Kalksteinui.

 

The Garkain Contract

 1. Garkaino seilės – ant skelbimų lentos yra skelbimas.
 2. Grobis – Garkainų galima rasti prie įėjimo į kavinaites su kripta. Grobį neškit Kalksteinui.

 

The Bruxae Contract

 1. Bruksos kraujas – ant skelbimų lentos yra skelbimas.
 2. Grobis – bruksų pilna kapinėse. Grobį neškit Captain Jean Pierre.

 

The Bloedzuiger Contract

 1. Bloedzuigerio kraujas – ant skelbimų lentos yra skelbimas.
 2. Grobis – Bloedzuigerių ordos pelkėse. Grobį neškit vyriausiam druidui.

 

The Cemetaur Contract

 1. Kvestas – ant skelbimų lentos yra skelbimas.
 2. Grobis – Cemetaur rasit prie Kalskteino namų. Neškit grobį „Desperate Father“ kapinėse.

 

A Gnomish Device

1.  Šarvų elementai – pasakykit kalviui, kad norit perkurt Raven šarvus. Jis jums lieps kažką surast.

2.  Kažkas – eikit į kasyklas. Ten yra „Wayfarer‘s Stone“. Igni, Igni, Aard. Tai pat ir išeisit.

 

Garkain

 1. Garkainas – prie įėjimo į kapines naktį pasirodo Garkainas vardu Wesper. Trofėjų nuneškit Royal Hunstman.

 

The Vampiress from the Swamp

 1. Vampyrė – naktį kapinėse slampinėja daug bruksų. Viena iš jų – jūsų trofėjus. Nuneškit jos galvą Royal Hunstman.

 

A Magic Formula - neutralus

1.  Visi gabaliukai – magišką formulę rasite pelkėje...

2.  Pergalė – Wayfarer‘s akmuo yra „Refugees‘ Cave“ (pabėgėlių oloje/urve). Aard, Igni, aard, taip pat ir išeisit.

 

Saint Gregory‘s Litany - Ordinas

 1. Visi gabaliukai – šitas Wayfarer‘s akmuo yra strigos kriptoje. Aard, aard, igni – taip pat ir išeisite.

 

Login form
Calendar
«  Liepa 2024  »
SPrATKPnŠ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Site friends


Search