Trečiadienis, 2024-04-17, 11:36
Welcome, Guest | RSS
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Suspect: Ramsmeat

 1. Įkaltis – Kalinys ligoninėje aktyvuos Ramsmeatą kaip įtariamąjį.
 2. Įrodymų trūkumas – pakalbėkit su Ramsmeat, kad sužinotumėt dar apie Kalksteiną ir Berengar.
 3. Nekaltas – šeštoje „Autopsy of the Crime“ fazėje, jei neįrodysit, kad Ramsmeatas kaltas, jis automatiškai bus išteisintas.
 4. Nekaltas – aplankykit Ramsmeatą ir pasakykit jog žinot kur yra Javed. Gausite šiek tiek informacijos ir šio tipelio pagarbą.

 

Suspect: Kalkstein

 1. Įtariamas alchemikas – kalinys ligoninėje pasakys Kalksteino vardą.
 2. Įrodymų trūkumas – trūksta įrodymų, tad teks jų dar paieškoti.
 3. Nekaltas – šeštoje fazėje „Autopsy of a Crime“, jei neįrodysite, kad jis kaltas, jis automatiškai bus išteisintas.
 4. Nekaltas – aplankykit Kalksteiną ir pasakykit jog žinot, kad jis nekaltas.

 

What Lies Beneath

 1. Trofėjus – šis kvestas prasideda kai išteisintas žmogus jums papasakoja apie Azar Javed.
 2. Detektyvas-Azar – šeštoje „Autopsy of a Crime“ fazėje galite įrodyti jog kaltas Azar, reikalai susivels, bet kvestas bus daromas teisingai. Kitas būdas – rasti Raymond kūną kapinėse.
 3. Sąjungininkas: Kalsteinas – pasakykite Kalksteinui, kad žinote kas yra Azar, jis pasiūlys paspęsti spąstus bokšte.

 

Suspect: Leuvaarden

 1. Naujas įtariamasis -  šis kvestas bus pradėtas dešimtoje fazėje „Vizima Confidential“, kai pakalbėsite su Raymond.
 2. Įrodymų trūkumas – eikite į prieplauką ir pakalbėkit su Leuvaarden. Daug pakalbėti negalėsit, mat ir vėl jums trūksta įrodymų.
 3. Nekaltas – pasiekę šeštą „Wanted“ fazę žinosit, kad Leuvaardenas nekaltas.
 4. Nekaltas – pasakykit Leuvaardenui, jog tikit, kad jis nekaltas ir sužinokit dar kai ką įdomaus apie Javed.

 

The Wolf Contract

 1. Vilko oda – ant skelbimų lentos kabo skelbimas.
 2. Grobis – Vilkų pilna oloje ir pelkėse. Prieš tai patartina perskaityti „Book of Animals“.
 3. Užmokestis – nuneškit 10 kailių Jean Pierre.

 

The Echinops Contract

 1. Echinopių šaknys – ant skelbimų lentos kabo skelbimas, patartina perskaityti „Curses and the Cursed“.
 2. Grobis – Echinopsės auga pelkėse, ypač pietinėje dalyje. Jei nuspręsit nužudyt Grampsą „Cannibal“ kveste, rasit tikrai daug echinopsių.
 3. Užmokestis – nuneškit 3 šaknis sodininkui prie ligoninės.

 

The Alghoul Contract

 1. Alghoulo kaulų čiulpai – ant skelbimų lentos yra skelbimas. Patartina prieš tai perskaityti „Tome of Fear and Loathing volume II“
 2. Grobis – Alghoulų daug pelkėse prie sugriuvusio bokšto, kur guli du lavonai.
 3. Užmokestis – nuneškit 3 čiulpus Kalksteinui.

 

The Dogcatcher of Vizima

 1. Šuns taukai – ant skelbimų lentos yra skelbimas.
 2. Grobis – naktį po Vizimą laksto nemažai šunį, taip pat keletą indų galima rasti žmonių namuose, jei neturit savyje jėgų gaudyti vargšus šunelius.
 3. Užmokestis – nuneškite 6 indus taukų duobkasiui.

 

The Drowned Dead Contract

 1. Drowned Dead liežuviai – ant skelbimų lentos yra skelbimas.
 2. Grobis – Drowned Dead būriai gyvena pelkėse. Surinkit jų liežuvius. Prieš tai patartina būt skaičius knygą „Swamp Monsters“
 3. Užmokestis – nuneškit liežuvius Siegfridui.

 

A Piligrimage

1.  Palyda – kvestas prasideda, kai sutinkat palydėt Gramps per pelkę.

2.  Vodyanoi – kai pasieksit molio duobes, Gramps papasakos apie keistą kultą tarp plytdarių.

3.  Berengar – Gramps taip pat papasakos jums apie Berengar, pasakys jog matė jį pelkėse ir jis klausinėjo apie paslaptingąjį bokštą ir molio duobes. Taip pat galėsit aplankyt jo namuką.

 

Bloodthirsty Vegetation

 1. Arkspora – Coccacidium yra labai tvirtas augalas gyvenantis pelkėje. Tai stiprus priešas, tad patartina turėt Swallow ir sidabrinį kardą (stiprus stilius ir daug igni). Paimkit trofėjų ir nuneškit Vincentui.
 2. Užmokestis – atiduokit Vincentui trofėjų.

 

A Lost Lamb

1.  Pasimetęs berniukas – tai antras kvestas gautas iš Vaskos. Eikit pas druidus paklausti apie dingusį berniuką.

2.  Driadė – paklauskit Driadės apie dingusį berniuką.

3.  Vaska – Morenn pasakys, kad berniukai negali būt driadėms ir jos jų negrobia.

4.  Pažadas – pasakykite Vaskai, kad berniuko neėmė druidai, bet kad jūs ir toliau jo ieškosit. Šis kvestas tęsiamas trečiame akte.

 

The Cannibal

 1. Žmogėdra – kai įeisit į apleistą trobelę pelkėse, prieikit prie stalo. Pamatysite, jog čia gyvena žmogėdra.
 2. Kanibalas Gramps – po „Piligrimage“ Gramps bus savo trobelėje. Pakalbėkit su juo ir jis prisipažins.
 3. Išsaugota gyvybė – jei leisit jam gyventi...
 4. Informacija - ...gausit „Hanged Man‘s Venom“ aliejaus receptą ir kvestas bagisis.
 5. Monstras – o jei nužudysit Gramps...
 6. Kanibalo mirtis - ...jis pabėgs, bet rasit jį lauke, kartu su Echinopsėmis. Pasitraukit nuo augalų ir Gramps atlėks pats. Sudorokit jį, o tada imkitės Echinopsių.

 

Gravedigger‘s Gratitude

 1. Leidimas – paklauskit duobkasio ar jis neleistų jums įeit į kapines.
 2. Leidimas (arba Thaleris) – jei įrodėt kad Vincentas nekaltas, eikit pas jį ir jis jums leis eit vidun. Jei įrodėt kad nekaltas Thaleris, eikit pas jį ir jis panaikins duobkasio skolą, o šis iš dėkingumo jus įleis.
 3. Įėjimas į kapines – eikit į kapines. Duobkasys duos jums raktą ir Petri‘s Philter receptą.
 4. Kapinės atidarytos – galit eit vidun.
 5. Atradimai – kriptos viduje rasite Raymond kūną. Tikrojo Raymond kūną. Apieškokit jį ir užbaikit visus „Suspect“ kvestus.
 6. Raymond kūnas – atiduokit raktą duobkasiui ir papasakokit ką ten radot.

 

A Most Uncommon Wine

1.  Geras vynas – Conrad rasite naktį smuklėje. Jauniklis paprašys specialaus vyno.

2.  Į smuklę – labai senas vynas. Jis apleisto namo rūsyj. Prieš tai teks sumedžiot Graveirų būrį.

3.  Kvestas baigtas – duokit vyną Konradui.

 

Flowers and Gold

 1. Beggaritick gėlės – Yaren Bolt papasakos jums apie vertingas gėles ir paprašys rasti penkias. Jei neturite įrašo apie jas, Yarenas patas papasakos.
 2. Keltininkas – šias gėles rasit apie apgriuvusį bokštą.
 3. Pinigų dalybos – nuneškit gėles keltininkui, jis jums duos 400 orenų.
 4. Pasidalinti uždarbį – nuneškit Yarenui jo dalį. Jei nesidalinsite – draugystė bus baigta ir turėsit dar vieną priešą sąraše.

 

Worth its Weight in Gold

 1. Laiškas – Yaevinn paprašys perduoti laišką Vivaldžiui.
 2. Atsakymas – pasakykite Vivaldžiui, kad turit laišką nuo Yaevinn. Teks palikt jo namus ir dar kartą įeit atsakymo.
 3. Pasiuntinukas – Vivaldis duos jums laišką Yaevinnui.
 4. Elfų stovykla – kai paklausite druidų kur rasti Yaevinn, jie pasakys, kad jis persikėlė į voverių stovyklą.
 5. Kvestas baigtas – atiduokite laišką Yaevinn.

 

Force Recon

 1. Šis kvestas prasideda trečioje „Worth its Weight in Gold“ fazėje. Kitoje miško pusėje  voverės ruošiasi kovai. O kitoje pusėje – Ordinas ruošiasi kovai. Galit pasirinkti su kuriais eiti.
 2. Vedlys – Yaevinn paprašys nuvesti jo vyrus į golemų kapines.
 3. Žvalgyba – ten rasit 7 ordino vyrukus, teks jais nusikratyti.
 4. Pergalė – grįžkit pas Yaevinn. Jis sumokės jums 200 orenų ir pasakys, kad Berengaras vis dar gyvas.
 5. Jei padedate Ordinui – Vedlys – Siegfridas paprašo nuvesti jo vyrus į golemų kapines.
 6. Žvalgyba – ten rasite 6 scoia‘tael, teks jais nusikratyti.
 7. Pergalė – grįžkit pas Siegfridą. Jis sumokės jums 200 orenų ir pasakys, kad Berengaras vis dar gyvas.

 

Finders Keepers

 1. Šeimos reliktai – kiekvieną ankstų rytą „Con Artist“ stovi prie įėjimo į kanalizaciją. Jūs galite priimti iš jo kvestą.
 2. Raktas – Con Artist duos jums raktą į kriptą kanalizacijoje. Ten susikausit su Graveirais ir guliais.
 3. Pergalė – apieškokite skrynią kriptoje ir viską pasiimkit.
 4. Grobis – atiduokit Con Artist jo žiedą.

 

A Long Way from Home

1. Monstrai – jei baigdami „Flowers and Gold“ neapgavot Yaren, jis paprašys nusikratyt keletu monstrų ir vodyanoi.

2.  Bloedzuigers – bėkite link kranto. Sutiksit pora Bloedzuigerių, kuriuos teks įveikti.

3. Skenduoliai – prabėgant pro Melitelės šventyklėlę, sutiksit skenduolių, juos irgi sumedžiokit.

4. Echinopsės – dar toliau pasirodys Echinopsae, juos irgi reikia sudoroti ir eit aplankyt Vaską.

5. Žuvažmogiai – pakalbėkit su ja. Galit pasirinkti nužudyti vodyanoi...

6. Nužudyti vodyanoi - ...jei tai pasirinksit, eikit prie altoriaus ir pribaikit ten stovintį karį.

7. Apdovanojimas – eikit pas Yaren ir pasakykit ką padarėt. Jis sumokės 400 orenų ir kvestas bus baigtas.

8. Yareno kirvis – jei nusprendėt susitart su Vodyanoi, Vaska lieps į altorių nunešti Yareno kirvį.

9. Pasiūlymas – eikit pas Yareną ir paprašykit jo krivio.

10. Kvestas baigtas – padėkit kirvį ant altoriaus ir laukit vidurnakčio. Pasirodys Vodyanoi Karys ir pasiims kirvį, vietoje jo palikdamas amuletą.

11. Užmokestis – nuneškit Yarenui amuletą. Apdovanojimą gausit tą patį.

 

      

Login form
Calendar
«  Balandis 2024  »
SPrATKPnŠ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Site friends


Search