Trečiadienis, 2024-04-17, 10:17
Welcome, Guest | RSS
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Pašaliniai kvestai


 


Berengar‘s Secret (tęsiamas)


4.Raganiaus kardas – antroje „Prison Break“ fazėje sužinosite, kad Thaleris turėjo sidabrinį raganiaus kalaviją.


5. Berengaro daiktai – kai pakalbėsit apie tai su Thaleriu, jis pasakys jog pats kardas nebuvo Berengaro, bet jis turėjo keletą kitų jo daiktų.


6. Pasamdytas Kalksteino – pasakykit Thalerio, kad jums reikia informacijos apie Berengarą ir kad žinote, kad jis dirbo su Kalksteinu.


7. Įkalbėkit Thalerį dar papasakot apie Berengarą ir jis nukreips jus pas Coleman. Jei jis miręs, seks fazė „Coleman‘s Death“, bet tai visai nesvarbu.


8. Plytdariai – Ramsmeatas smuklėje pasakys, jog Berengaras buvo rastas pelkėse.


9. Molio duobės – Vaska pasakys jog Berengaras buvo prie molio duobių.


10. Berengaro mirtis – du lavonai guli prie molio duobių, atrodo tai įrodymas, kad Berengaras nebegyvas.


11. Berengaras gyvas – kveste „Force Recon“ pabaigoje, tas prie kurio prisidėsit (Yaevinn arba Siegfried) pasakys, kad Berengaras visgi gyvas. Šis kvestas tęsiamas trečiame akte.


 


Wanted (tęsiamas)


2.Užmokestis už seges – kai pakalbėsit su Jethro apie Salamandrą ir tai, kad jie turbūt suerzino Foltestą, jis jums pasakys, kad tai karalius ir pasiūlė užmokestį už Profesorių. 1. Pasiuntinys – Salamandros segės gali būt parduotos pasiuntiniui. Jį galima rasti naktį Hairy Bear smuklėje. Jis nebus labai kalbus iki kol išlenksit su juo šiek tiek alaus. Tuomet jis jus nukreips pas Leuvaarden.
 2. Segės – Eikis pas Leuvaarden ir pasakykite jog žinot, kad jis moka už salamandros seges. Jis nekalbės tol, kol neatnešit jam trijų. Jei jų neturit, naktį pavaikščiokit po nežmogių gatvę.
 3. Segės – Kai turit tris salamandros seges, duokit jas Leuvaardenui.
 4. Užmokestis už seges – Leuvaardenas sumokės jums 200 orenų už kiekvieną segę, bet pirks tik tris. Kvestas tęsis trečiame akte.

 


Dice Poker (tęsiamas)


4        Pirmos kovos – pasakykit Zoltanui, kad jau laimėjot keletą kovų. Sužinosit apie kelis profesionalus smuklėje. Turit laimėt prieš keturis, kad įgytumėt jį pagarbą.


5        Tapimas profu – prasidės kai tik baigsit „Dice Poker: Professional“. Tęsiamas trečiame akte.


 


Hot Potato (tęsiama) 1. Dingęs siuntinukas – kai atsiiminėsite daiktus iš Jethro pastebėsit, kad trūksta ryšulėlio gauto iš Hareno.
 2. Dingęs siuntinukas – Jethro pasakys jog jis konfiskuotas. Jei Coleman negyvas, kvestas tuo ir baigiasi.
 3. Siuntinukas – kai paklausi smuklininko apie adresą, įsitikinkite, kad jis tikrai veda prie Coleman. Jis irgi smuklėje, prie židinio.
 4. Fiasko – Jei pripažinsi Colemanui, kad sargybiniai pasiėmė siuntinį, jis tikrai nebus laimingas (ir kestas baigsis)
 5. Kompensacija – galit pasiūlyt Coleman 100 orenų kompensaciją.
 6. Užmokestis – duokit Coleman 100 orenų.
 7. Grasinimas – galit ir nemokėti, tiesiog liept jam pamiršt tą siuntinį. Kvestas nesibaigs...
 8. Raganiaus grasinimas – kai naktį ateisit prie Hairy Bear smuklės, trys banditai jus užpuls. Pribaikit juos ir pakalbėkit su Coleman.
 9. Colemanas dreba – Colemaną rasit arba smuklėj, arba prieplaukoj. Pakalbėkit su juo apie banditus ir kvestas baigsis.

 


Fistfight (tęsiamas)


4  Kova su Dhunda – jis smuklėje, susikaukit su juo.       5  Dhunda nugalėtas – Dhunda pasiūlys užmokestį. Kvestas tęsiamas trečiame akte.


 


Memory of a Blade 1. Kardas pas Thalerį – Vincentas pasakys, kad Thaleris turėjo raganiaus kardą.
 2. Paslaptingasis savininkas – paklauskit Thalerio apie kardą ir jis pasakys, kad jis ne Berengaro.
 3. Žaidėjas kauliukais – paklauskit Thalerio kur jis gavo kardą ir jis pasakys, kad laimėjo jį iš žaidėjo smuklėje.
 4. Sodininkas – žaidėjas pasakys, kad laimėjo kardą iš sodininko.
 5. Šani – sodininkas pasakys jog kardas priklausė Koenui (jį žinome iš knygų), kuris mirė kovoje prie Brenos. Paklauskite Šani apie jį. Vakare ją rasit namie, senelei pasiūlę stipraus gėrimo, gausit jos prielankumą.
 6. Zoltanas – Šani pasiūlys pasikalbėti su Zoltanu.
 7. Įkainojimas – Zoltanas bus arba smuklėj, arba vaikščios po miestą, arba bus pas Vivaldį. Jis pasakys, kad savo kardu gali džiaugtis ir tai baigs kvestą.

 


The Beast of the Sesers 1. Gaidikslis – kvestas aktyvuojamas kai pribaigiat gaidikslį kanalizacijoje. Grįžkit pas Vincentą ir atsiimkit apdovanojimą.
 2. Įrodymas – pasakykite Vincentui, kad atnešėt jam įrodymų apie pribaigtą trofėjinį monstrą.

 


Suspect: Vincent Meis 1. Įtarimai – kai pakalbėsite su Siegfridu kanalizacijose, jis paminės Vincentą.
 2. Sandėlis – jei paklausit Vincento apie jo Salamandros tyrimus, jis prasitars apie kažkokį darbelį sandėlyj vidurnaktį.
 3. Salamandros – eikite į sandėlius vidurnaktį. Nepaisant jūsų atsakymų, teks susikauti su banditais. Jei paremsit Vincentą, sužinosit apie situaciją šiek tiek daugiau.
 4. Gabaliukai ir trupinėliai – po pokalbio su Vincentu suprasit, kad nėra įrodymų prieš jį.
 5. Nekaltas – ketvirtokė „The Rat“ fazėje, kai eisit į prieplauką išgirsit, kad Meisas dirba bandydamas atskleisti Salamandrą.
 6. Nekaltas – eikit pas Vincentą ir pasakykit, jog viską žinot apie jį ir Salamandrą. Jis papasakos ką žino apie Azar Javed ir duos jums miesto sargybinių žiedą.

 


Suspect: Vivaldi 1. Naujas įtariamasis – šis kvestas aktyvuojamas kai su Jethro pakalbat apie Profesorių.
 2. Nekaltas – Vivaldis nekaltas, mat jis neteko savo banko kontrolės, todėl negalėjo sumokėti už Profesoriaus paleidimą. Zoltanas apie tai papasakos.
 3. Nekaltas – pakalbėkit su Vivaldžiu, jis šiek tiek papasakos apie Azar Javed.

 


Suspect: Thaler 1. Thaleris – duokit Jethro šiek tiek fisteko ir jis papasakos, kad Thaleris gal ir dirba su Salamandra.
 2. Įrodymų trūkumas – Thaleris nieko nepasakys apie kontaktus su salamandra, teks jums aiškintis.
 3. Nekaltas – šeštoje „Anatomy of a Crime“ fazėje bus įrodyta, kad jis nekaltas. Taip pat įrodymų galima rasti „Old Friend of Mine“ kevste.
 4. Nekaltas – eikit pas Thalerį...
 5. Nekaltas - ...ir pasakykit, kad žinot tiesą.

 


Dice Poker: The Professional 1. Thaleris žaidžia kauliukais – aplankykit Thalerį ir sužaiskit su juo.
 2. Thaleris – nugalėkit jį.
 3. Munrou ridena kauliukus – sužaiskit su Munro
 4. Munro – nugalėkit jį.

 


Safe Haven 1. Pirklys – paklauskit Zoltano apie darbus ir jis jums pasiūlys aplankyt Leuvaardeną.
 2. Skenduoliai pelkėje – pirklys pasiūlys jums 400 orenų jei atsikratysite skenduolių.
 3. Užmokestis – skenduolius rasite naktį prie laužavietės pelkėje.
 4. Kvestas baigtas – grįžkit pas Leuvaardeną, kuris laukia prieplaukoje.

 


Working Girls 1. Pagalba merginoms – paklauskit Carmen apie darbus.
 2. Kova su banditais – pirmi banditai bus prie ligoninės.
 3. Kova su banditais – kiti du bus prie Vivaldžio namų.
 4. Kova su banditais – dar du banditai bus netoli Šani namų.
 5. Užmokestis – grįžkit pas Carmen savo užmokesčio.
 6. Užmokestis – jei neimsit pinigų, jos merginos mielai iš jūsų priims tik gėlę...

 


A Ghost Story


1. Vaiduokliška istorija – kvestą jums duos banditas, į kurio namus galit įeit smalsumo vedami.


2. Puselė – taip vadinamam „apsėstam name“ pakliūsite į spąstus. Argi ne kvaili banditai? Patys sau pasisamdė raganių...


3. Užmokestis – pakalbėkit su pusele. Ji pažadės atsidėkoti, bet tam turėsit ateiti į namą priešais Vivaldžio namus. Atėjus galėsit pasimokyti elfų kalbos. Dėl viso ko, pasakysiu iš kart – tu esi Saulės Vaikas. Tu atvykai iš krašto ant alebastro tiltų upės. Tu teisi (....)


 


The Rat 1. Vaiduoklių namas – gausit šitą kvestą iš Coleman.
 2. Vaiduokliai – nurodytame name rasit du wraiths, nugalėkit juos.
 3. Prieplauka – smuklininkas pasakys, kad Coleman prieplaukoje.
 4. Skundikas – kai įžengsit į prieplauką, pamatysit, kad Coleman matyt dirba skundiku Vincentui. Galit apie tai pasakyti smuklininkui.
 5. Skundikas – jei pasakysit smuklininkui apie Coleman, sužinosit, kad Ramsmeat sumokės 500 orenų už jo galvą. Coleman dings.
 6. Išsaugota paslaptis – jei nepasakysit Coleman, bus šansas, kad Vincentas už tai bus dėkingas.
 7. Sprendimas – nesvarbu ką pasirinkote – kvestas baigtas.

 


Old Friend of Mine 1. Šani – užeikit pas Šani naktį ir susitarkit su senele. Šani miega viršuje. Pasikalbėkit su ja, apie senelę kalbėkit gražiai ir aktyvuokit šį kvestą. Taip pat galit leisti jai išsikalbėti.
 2. Ugniažolė (celandine) – susitikite su Šani ligoninėje ir paklauskit ar negalit kuo padėt. Ji paprašys ugniažolės, kuri auga pelkėse.
 3. Į ligoninę – kai turėsit penkias žoleles, nuneškit jas Šani.
 4. Paslauga – Šani bus dėkinga.
 5. Skrodimas – po skrodimo pajusite, kad Šani norėtų padėkos.
 6. Vakarėlis – nueikite pas Šani naktį ir paklauskit ar negalit kuo padėti. Ji paprašys Temerian Rye, Cherry Spirit Cordial ir Mettina Rose savo vakarėliui.
 7. Alkoholis – nuneškite jai butelius.
 8. Pakvietimas – pagalvokite ką pakviesti...
 9. Šani – galit pamėgint pakviest Carmen (nesiderėkit, tik mokėkit kiek ji prašo), Siegfridą arba Zoltaną. Priklausomai nuo to kurį pakviesit atmosfera darysis linksmesnė.
 10. Vėdrynas – grįžkit pas Šani ir paaiškinkit senelei, jog jūs prižiūrėsit vakarėlį, tuomet lipkit viršun ir pasisveikinkit su... Vėdrynu (Dandelion/Jaskier). Galit pasijust šiek tiek pasimetę, jei nesat skaitę knygų, bet labai blogai turbūt nebus.
 11. Diskusija – pakalbėkit su Šani, tada su Vėdrynu. Po kurio laiko pasirodys svečias. Jei esat labai apgirtęs, kurį laiką su niekuo nekalbėkit.
 12. Greitas žingsnis – dar šiek tiek išgėrus, svečiui šio to prireiks. Jei tai Carmen – ji sumanys žaidimą.
 13. Kai kas įdomaus – kad ir kurį svečią pasikvietėt, reiks labai atsargiai ir tyliai ropot žemyn ir atnešti kokį nors senelės daiktą. Jei tai Carmen – reikės dienoraščio.
 14. Grobis – suraskit tai ko reikia ir neškit atgal viršun
 15. Daina – Vėdrynas padainuos ir priklausomai nuo svečio – kažkas įvyks.
 16. Gėlės – vakarėlis baigės, todėl būtų metas atnešti Šani raudonų rodžių.
 17. Prisiminimai – Šani papasakos apie judviejų praeitį ir... padovanos kortelę.

 

Šalutinių kvestų tęsinys

Login form
Calendar
«  Balandis 2024  »
SPrATKPnŠ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Site friends


Search