Trečiadienis, 2024-04-17, 10:09
Welcome, Guest | RSS
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Pirmas aktas prasideda cut-scene ir iš kart po jo teks susidoroti su keletu Barghests iš karto. Grupinis stilius čia pravers. Po kovos pakalbėkit su Šani (Shani) arba padarykit tai vėliau, ji bus smuklėje.

 

Pagrindinių kvestų perėjimas:

Raganių Paslaptys:

 1. Pavogtos paslaptys – prasideda prologe
 2. Gauti kaimiečių pasitikėjimą – prasideda vos įžengiate į priemiestį.
 3. Salamandros slaptavietė – prasideda kai pakalbėsite su Reverend (šventiku) apie Monstrą (Of Monsters and Men)
 4. Pokalbis su Salamandra – kai įeisite į vieną iš užrakintų namų žaidimo pabaigoje, prieš nudedant lyderį išgirsite vardą „Azar Javed“.

Šis kvestas tęsiamas 2 akte.

 

Of Monsters and Men

 1. Monstrai už vartų – vos prasidėjus aktui gausite išžudyti keletą Barghestų iš syk.
 2. Gerasis piemenėlis – po kovos sužinosite jog derėtų pasikalbėti su Reverend apie Monstrą.
 3. Šventoji ugnis – kai pakalbėsite su Reverend, jis duos jums 5 žvakes. Naktį jas turėsite uždegti 5 koplytėlėse aplink priemiestį.
 4. Liepsnos mirtis – kadangi uždegėte tas žvakes, o Barghestai vis vien lenda iš visų kampų, eikit pas Reverend (namas prie šventyklos arba pačios šventyklos kiemas) ir pasikalbėkit apie tai su juo.
 5. Ragana – Reverendas įtaria, jog tai kaimo raganos kaltė, kad ta bestija vis dar gyva. Eikit pas Abigail ir pasikalbėkite su ja šia tema.
 6. Raganos nekaltumas – Abigalė pareiškia, kad neturi nieko bendro su bestija. Paklauskit jos apie Alzuro mįslę. Jei norit padaryti įspūdį, atsakykit „a man“.
 7. Baltosios Mirtos žiedai – Abigalė žino kai ką apie Monstrą ir mielai pasidalins savo žiniomis. Ji mano, kad Alvinas yra raktas, bet tam įrodyti jai reikia eleksyro. Eikite lauk iš jos namuko ir nuskinkite 5 „White Myrtle“ žiedus. Jei neturite herbalizmo talento, teks pirkti iš žolininko. Jei nežinot kaip atpažinti baltąją mirtą, pakalbėkit apie tai su Abigale.
 8. Mirtos surinktos – parneškit žiedus Abigalei
 9. Viralas – Grįžkit pas Abigalę po kurio laiko. Galit tiesiog išeit ir vėl įeit.
 10. Pranašystė – Alvinas atsakys į kelis klausimus. Dabar derėtų grįžti pas Reverend. Iš Abigalės gausit Berengaro užrašus apie Monstrą ir receptą mutagenui.
 11. Laukiant sprendimo – Prieš pasikalbant su Reverend derėtų užbaigti visus kitus kvestus, mat po šio jau nieko nebegalėsite daryti.
 12. Ragana užspeista – oloje rasite Abigalę ir turėsite nuspręsti ar ją išduoti ar ginti. Jei Abigalę išduosit, ją sudegins, o prieš Monstrą jums padės keli kaimiečiai. Per daug nesidžiaukit, jie kris kaip musės. Pribaigus Monstrą Reverendas duos jums leidimą pereiti į miestą.

Jei Abigalę ginsit, ji padės jums kovoje ir gydys kas šiek tiek laiko. Po to teks susidoroti su įtūžusia minia, bet tai tikrai nebus sunku. Bandykit susikoncentruoti ties vyrukais puolančiais Abigalę. Kai baigsit, apieškokit jų kūnus, rasit pinigų ir leidimą į miestą. Taip pat apieškokit ir Monstro kūną, mutageno prireiks.

Kova su Monstru daug kam būna sunki. Tad patarsiu iš kart – išleiskit keletą talentų Aard ženklui. Tuomet galėsit bestiją apsvaiginti smūgiu ir pribaigti per porą sekundžių. Prieš išeidami iš olos pasirūpinkit aliejais kardui ir eleksyrais sau.

 1. Monstras negyvas – Nesvarbu ką pasirinkot dėl Abigalės, bestija vis vien nebegyva. Jūs turite leidimą arba gautą iš Reverend arba paimtą nuo jo kūno.
 2. Pripažinimas – jei išgelbėjot Abigalę, ji jums padėkos.

 

Salamander‘s Tail

 

 1. Salamandra – Prasideda pačioje akto pradžioje, kai sužinote, kad Reverend yra tas, su kuriuo reiktų pakalbėti dėl Salamandros.

2-4 Nepatiklūs kaimiečiai – Pasikalbėkite su Reverend. Jis paaiškins, kad reikia užsitarnauti kaimiečių pasitikėjimą, o kad tai padarytumėt, turit pelnyti Odo (turtingo pirklio), Hareno ir Mikulo pasitikėjimus. Jie su jumis nekalbės jei neparodysit Amžinosios Ugnies žiedo, kurį jums duos pats Reverend arba močiutė kaime, kuri ištroškus laukia White Gull butelaičio. Odas duos kvestą „Secret Garden“, Mikutas „Buried Memories“, Harenas „Strangers in the Night“.

 1. Pasitikėjimas pelnytas – kai baigsit anuos kvestus eikit pas Reverend.
 2. Reverendo pasitikėjimas – kad Reverendas su jumis kalbėtųs reikia užbaigti „Of Monsters and Men“ kvestą.
 3. Salamandra – į šią fazę pateksit kai tik pakalbėsit su Reverend apie Monstrą ir iš kur jis atsirado. Vieno iš užrakintų namų raktas pas Olaf – smuklininką.
 4. Raktas – kai pasieksit smuklę, pamatysit jog Olafas negyvas, o Šani apsupta banditų. Juos gan lengvai išžudysit, tuomet apieškokit visus kūnus ir Olaf. Pas jį rasite raktą į Salamandros slaptavietę.
 5. Slaptavietė – eikit į slaptavietę, nudėkit sargybinius, užeikit į namą, nudėkit visus kitus. Galit pasikuist po jų kišenes. Kampe pamatysit tarsi liuką, lyskit pro jį.
 6. Išėjimas – Geraltas ne pats kalbiausias tipelis, todėl dar vienas pokalbis baigsis kova. Dabar jau būtinai apieškokit kūnus ir visus kitus daiktus oloje. Kad iš olos išeitumėt, eikit paskui Alviną ir Aard ženklu išmuškit plonesnę sieną. Eikit toliau, vaikai jus seks. Olos viduje rasite Abigalę. Jeigu norite jos kortelės, pasakykite kad ji graži ar kad norite ją geriau pažinti. O tuomet išeikit iš olos ir padarykit pasirinkimą padėti jai ar ne.
 7. Saugaus elgesio laiškas – Kai pribaigsit Monstrą gausite leidimą įeiti į Vizimą. Prieš tai nueikit atgal į smuklę pasiimti Šani.
 8. Vartai – Šani stabteli palaukti Geralto po trumpo pokalbio.
 9. Vizima – Mikutas leidžia įeiti į miestą. Bet visai ne taip kaip tikėjotės...

 

Secret Garden

 

 1. Augalas – šį kvestą pradėsit antroje „Salamander‘s Tail“ fazėje. Paklauskit Odo ar negalit jam kuo padėti. Parodykit Amžinosios Ugnies žiedą ir jis jums papasakos apie mirtinas gėlytes jo sode. Po kurio laiko jūs jau derėsitės su juo dėl kainos, gersit ir girtas stovėsit lauke bandydamas prieit prie padarų ir pribaigt juos. Naudokit greitą stilių ir laikykitės augalo užnugaryje, kad kitas į jus nespjaudytų dyglių kol kovosit tolėliau.
 2. Darbas atliktas – pribaikite dvi Echinopses
 3. Odo pasitikėjimas – grįžkit į Odo namą ir atsiimkit pinigus.

 

Buried Memories

 

 1. Guliai – kvestas pradedamas antroje „Salamander‘s Tail“ fazėje. Paklauskite Mikulo (jis prie vienų iš vartų, tų tolimesnių) ar niekuo negalit jam padėti. Parodykit jam Amžinosios Ugnies žiedą ir jis jums papasakos apie gulius kriptoje. Priimkit jo užduotį ir turėsit raktą į kriptą.
 2. Darbas atliktas – sumedžiokit visus gulius kriptoje ir paimkit Glass Vial prie merginos kūno. Gali būt sunkoka jį pastebėt, tas įsižiūrėkit atidžiai. Kai grįšit atgal prie vartų, pamatysite alchemiką Kalksteiną. Priklausomai nuo pasirinkimo kam padėti Prologe, dabar kausitės su priešais ir pamatysit vieną iš garsiųjų žaidimo intarpų.
 3. Kitas postas – Laukti kol Mikutas pereis prie kitų vartų jums nereikia, tik pasakykit kad atsikratėt guliais kriptoje ir gausit savo 200 orenų. Taip pat sužinosit, kad negyva mergina buvo Ilsa, jo mylimoji, o vyrukų lavonai – jo draugai, kurie ten ieškojo lobių. Arba kažko kito...

 

Strangers in the Night

 

 1. Skenduoliai – kvestas gaunamas antroje „Salamander‘s Tail“ fazėje. Pasikalbėkit su Harenu. Jis gyvena namelyj prie vandens. Parodykit jam Amžinosios Ugnies žiedą ir jis jums duos darbo – sumedžioti skenduolius, kurie naktį sukinėjas apie jo dėžes.
 2. Skenduoliai – kai pribaigsit 8 skenduolius pasirodys keli elfai ir nykštukas (scoia‘tael). Jie nori apieškoti Hareno dėžes. Jūs galite jiems leisti arba ne.

Jei leisite, antrame acte Coleman bus pribaigtas ir nebegalėsit užbaigti „Hot Potato“ kvesto.

Jei jiems neleisite, trečioje „A Mysterious Tower“ fazėje, Golanas Vivaldis bus suimtas ir teks sumokėti išpirką už jo išlaisvinimą.

 1. Elfai – jei juos nužudysit, rasit ne itin reikšmingų daiktų.
 2. Hareno pasitikėjimas – Baigus šį kvestą Harenas jums sumokės. Jei nužudėte Scoia‘tael, galit jo paklausti apie Zoltano draugą Hoogą. Harenas pažadės apie jį paklausinėti.

 

Šalutiniai kvestai:

 

Berengar‘s Secret

 1. Berengaras – kvestas pradedamas kai prologe pakalbat su Vesemiru.
 2. Berengaras priemiestyj – pakalbėję su Reverend apie jį sužinosit dar šiek tiek.
 3. Įtikintas Salamandros – kai įeisit į Salamandros slaptavietę, sužinosite, kad Berengaras su jais dirbo, bet sugebėjo pasprukti į Vizimą. Kvestas tęsiamas antrame akte.

 

Wanted

 1. Profesorius – ant skelbimų lentos yra skelbimas apie ieškomą žmogų. Kai perskaitysit jį, sužinosit, kad už gyvą ar mirusį Profesorių siūloma 1000 orenų premija. Kvestas tęsiamas antrame akte.

 

The Barghest Contract

 1. Barghesto kaukolės – ant skelbimų lentos yra skelbimas. Abigalė sumokės 100 orenų už 10 Barghestų kaukolių.
 2. Rankiojimas – 10 kaukolių rast bus ne problema, tereiks naktį pasisukiot po priemiestį. Nuneškit jas Abigalei.
 3. Užmokestis – Abigalė duos jums 100 orenų ir 2 mandragoros šaknis.

 

The Drowner Contract

 1. Skenduolių smegenys – ant skelbimų lentos yra skelbimas. Reverendas siūlo užmokestį tam, kuris atneš 3 skenduolių smegenis. Naktį pavaikščioję prie vandens apieškokit pribaigtų skenduolių kūnus (kad rastumėte smegenis, reikia būti perskaičiuos specialią knygą, ieškokit monstrų/necrophage skiltyje).
 2. Rankiojimas – skenduolių pilna naktį prie Hareno namų ir prie Vizimo vartų. Radę 3 smegenis eikit pas Reverend.
 3. Užmokestis – Reverendas duos jums 100 orenų ir Amžinosios Ugnies palaiminimą....

 

The Ghoul Contract

 1. Gulių kraujas – ant skelbimų lentos yra skelbimas. Kalksteinas sumokės už 3 indelius gulių kraujo. Tam irgi reikės įrašo apie šiuos monstrus, lengviausia gauti pakalbant su senom moterim kaimelyj ir duodant joms maisto.
 2. Rankiojimas – kriptose pilna gulių, vidun įeisit darydami arba padarę Mikulo kvestą „Buried Memories“.
 3. Užmokestis – Atiduokite kraują Kalksteinui. Jis sumokės jums 100 orenų ir duos alchemijos pagrindų knygą.

 

Racists

 1. Kova – prie pietinių Vizimo vartų pamatysite seną savo draugą Zoltaną ir keturis rasistus kurie nori nukirpti jam barzdą.
 2. Pagalba – tiesiog sudorokit tuos rasistus ir pakalbėkit su Zoltanu. Vėliau apieškokit jų kūnus, rasite kauliukų pokerio dėžučių.

 

A Game of Dice

1.  Kauliukų žaidimas – po to kai sutikote Zoltaną prie upės, turėtumėte turėti ir kauliukų dėžutę.

2.  Zoltanas – rasite Zoltaną smuklėje, jis pamokys jus žaisti.

3.  Pradžiamokslis – Zoltanas su jumis mielai pažais. O kvestas tęsiamas ir antrame akte.

 

Dice Poker: Novice

 1. Išmokti pagrindus – Kai sužinosite pagrindus, paklauskite Zoltano kas dar galėtų su jumis pažaisti. Jis nurodys Odą, Hareną ir Mikulą.
 2. Zoltanas – laimėkite prieš Zoltaną.
 3. Odo žaidžia pokerį – jei parodysit Odui Amžinosios Ugnies žiedą jis su jumis kalbėsis. Pasakykit, kad jus siuntė Zoltanas ir jis pripažins jog žaidžia pokerį.
 4. Odas – laimėkit prieš Odą.
 5. Mikulas žaidžia pokerį – parodykit žiedą Mikului ir pasakykit, kad Zoltanas jus siuntė.
 6. Mikulas – laimėkit prieš Mikulą.  
 7. Pergalių ruožas – ši fazė pasiekiama kai nugalit tris skirtingus oponentus. Galit pamėgint ir Hareną, jis nemažai stato.

 

The Monstre of the Lake

 1. Ežero monstras – kitoje upės pusėje naktį palaukite Nadiro. Paėmę jo galvą nuneškit Royal Huntsmanui.

 

 

King of the Crypt

 1. Kriptos karalius – kai baigsit kvestą „Buried Memories“ kriptoje atsiras dar vienas praėjimas. Pačiame gale rasite Ozzrelį. Įveikę jį paimkit jo galvą ir nuneškit Royal Huntsmanui.

 

Hot Potato

 1. Ryšulėlis – pabaigę „Strangers in the night“ paklauskit Hareno ar jis neturi jums daugiau darbo. Šis kvestas tęsiamas antrame akte.

 

Dead Hand of the Past

 1. Ola – gausite šį kvestą iš Leuvaardeno, kurį sutiksite smuklėje. Ieškokite jo draugo oloje kitapus upės
 2. Likučiai – Patartina turėt Cat eleksyro. Viduje teks pakovoti su keletu Echinopsių. Vienoje iš jų rasite kaukolę.
 3. Laidotuvės – nuneškit ją Leuvaardenui, o jis jums pasakys, jog nori, kad jo draugas būtų palaidotas Reverendo šventykloje. Jei uždegėt žvakes koplytėlėse kaip Reverend prašė, jis jums leis palaidoti ten pirklio draugą. Įeikit vidun ir padėkit kaukolę į sarkofagą. The King of the Hunt pasirodys. Jei nepaneigsit, kad likimas iš ties yra, jis privers jus kovoti su Leo dvasia. Pribaigę jį gautumėte Raudonojo Meteorito.
 4. Užmokestis – grįžkite į smuklę ir atsiimkit užmokestį.

 

She‘s no early bird

 1. Prievarta – jei pagyrėte Vesną smuklėje, naktį pamatysite ją lauke apsuptą nusikaltėlių. Jei nuspręsite jai padėti teks juos pribaigti. Apieškokite jų kūnus, rasite šiek tiek alkoholio.
 2. Senelės namai – Vesna paprašys, kad palydėtumėt ją į senelės namus. Patariu sutikti.
 3. Barghestai puola – kas kart praėjus pro koplytėlę jus puls Barghestai, visuomet stenkitės greit atlikt darbą, kad jie nenužudytų merginos.
 4. Dar vienas užpuolimas – dar Barghestų pasirodys prie kitos koplytėlės. Ginkit Vesną, nes ji greit mirštanti panaitė, jei žus – kvestas bus prarastas. Grupinis stilius ir Aard turėtų padėti.
 5. Pasimatymas – kai parlydėsite Vesną namo, paklauskite ar ji nenorėtų vėl pasimatyti. Susitarsite susitikti vakare prie malūno. Atsineškite butelį vyno. Ten ją sutikę duokite vyną ir pasijuokite iš smagaus intarpo...

 

Fistfight (tęsiamas)

 1. Kovojant su Storuoju Fredu – Fredą rasite smuklėje. Susikaukit su juo.
 2. Pergalė – kai įveiksit jį, jis pasiūlys užmokestį. Siūlau rinktis žiedą – parduodamas už nemažą kainą.

 

Login form
Calendar
«  Balandis 2024  »
SPrATKPnŠ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Site friends


Search